reverse gambler
การพนัน ต้องยอมรับว่าอยู่คู่ชีวิตของสังคมไทยมาอย่างช้านาน ไม่ต้องไปกล่าวถึงชนชาติอื่น เพราะแค่ชนชาติไทยชนชาติเดียว ก็ได้จับนำเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเป็นการพนันทั้งหมดทั้งสิ้น อะไรที่มีการแข่งขันก็นำมาพนันกัน มีการได้เสียเป็นเงินทองหรือทรัพย์สิน จะเห็นได้ว่าการพนันนั้นอยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอด เรียกได้ว่าแทรกซึมเข้าไปทุกอณูของสังคมเลยก็ว่าได้ การพนันมีรากฐานย้อนกลับไปถึงประวัติศาสตร์อันไกลโพ้น เริ่มต้นตั้งแต่ยุคโบราณ มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และลักษณะของการเดิมพันในแต่ละสถานการณ์ ในปัจจุบัน การพนันเป็นกิจกรรมที่กระจายทั่วโลกและมีรูปแบบหลากหลาย นี่คือการย้อนรอยการพนันในบางรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและคาสิโน: เดิมพันกีฬา: เดิมพันกีฬาเป็นกิจกรรมที่มีมาตรฐานยาวนาน มีการเดิมพันในกีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล […]