หวย ธกส หรือสลากออมทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งถือเป็นการออมเงินชนิดหนึ่งด้วยการระดมเงินฝากจากสมาชิกและประชาชนโดยทั่ว ๆ ไป สำหรับการระดมทุนในครั้งนี้เพื่อนำไปเป็นเงินทุนในการสนับสนุนการทำงานในภาคเกษตรกรรมและตอบสนองความต้องการของผู้ที่คิดจะออมเงินในระยะยาว

สลากออมสินออมทรัพย์ ธกส

สลากออมสินออมทรัพย์ของ ธกส นั้นจะแบ่งออกเป็นได้หลายชุดขึ้นอยู่กับว่าแต่ละชุดมีระยะเวลาในการถือครองเท่าไหร่ เมื่อครบกำหนดผู้ครอบครองสลากสามารถนำไปขายคืนหรือไถ่ถอนให้กับทาง ธกส เพื่อนำเงินต้นและดอกเบี้ยออกมา พร้อมกันนี้ในระยะเวลาที่ถือครองสลากอยู่นั้นทาง ธกส ก็จะมีการออกรางวัลให้กับสมาชิกที่ซื้อสลากออมทรัพย์ได้ลุ้นเงินรางวัลใหญ่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ถือครองสลากที่ถือในระยะเวลาที่ยาวนานอีกด้วย ด้วยอัตราเงินรางวัลก็ขึ้นอยู่กับทางธนาคารเป็นผู้กำหนด

หวย ธกส มีกี่ประเภท

หวย ธกส หรือสลากออมทรัพย์ ธกส เป็นหนึ่งในวิธีการออมเงินระยะยาว สำหรับผู้มีเงินลงทุนในระยะยาวและเงินนั้นจะต้องเป็นเงินเย็น พร้อมที่จะปล่อยทิ้งไว้ที่ธนาคารและไม่เอาออกมาใช้อย่างน้อยสุด 2-3 ปี เพราะด้วยระยะเวลาดังกล่าวจะช่วยให้คุณฝากเงินได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งสลากออมทรัพย์ ธกส มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท

สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน

เป็นสลากออมทรัพย์ชนิดพิเศษแบบระยะสั้น โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี พ.ศ. 2562 สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนชุดนี้จำหน่ายเป็นหน่วย หน่วยละ 20 บาท โดยผู้ซื้อสามารถซื้อขั้นต่ำได้ 1 หน่วย หรือ 20 บาท และสูงสุดไม่เกิน 200,000  บาทต่อครั้ง อายุสลากมีด้วยกันทั้งหมด 2 ปี ผู้ซื้อสามารถที่จะตรวจผลการออกสลากและลุ้นรางวัลใหญ่ได้สูงสุดถึง 24 ครั้ง

หวย ธกส ออกอะไร

บอกได้แต่วันที่ออกหวยนั่นคือ ทุกวันที่ 16 ของเดือน ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องซื้อสลากก่อนวันที่ 16 ของเดือนนั้น ๆ จึงจะมีสิทธิ์ได้ตรวจและรับเงินรางวัล เมื่อถือครองสลากจนครบกำหนดสามารถนำมาขายคืนโดยผู้ถือครองจะได้รับเงินต้นพร้อมอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ทาง ธกส กำหนดขึ้น

อัตราเงินรางวัลของสลากออมทรัพย์ ธกส ชนิดพิเศษแบบระยะสั้น มีด้วยกันดังต่อไปนี้

  • รางวัลเลข 4 ตัวแบบเสี่ยงหมวด มูลค่า 2 ล้านบาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออก
  • รางวัลเลข 4 ตัวไม่เสี่ยงหมวด มูลค่า 2,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม
  • รางวัลเลข 4 ตัวไม่เสี่ยงหมวดมูลค่า 20 บาท ตรวจรางวัลตลอดอายุสลาก 24 งวด
  • รางวัลพิเศษทองคำแท่งจำนวน 2 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 1 ล้านบาทสำหรับผู้ออม อย่างน้อย 6 เดือน ขึ้นไปจึงจะได้ลุ้นภายในระยะเวลา 1 ปี

เมื่อครบกำหนดสลาก 2 ปีสามารถนำไปขายคืนให้กับทาง ธกส ก็จะได้รับ เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน 0.20 บาทต่อหน่วย นั่นหมายความว่าหากคุณซื้อสลากเอาไว้มูลค่า 200,000 บาทหรือประมาณ 10,000 หน่วย คุณ ก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นเงิน 2,000 บาทและได้ร่วมลุ้นเงินรางวัลมูลค่า 2,000,000 บาททุกงวดเป็นต้น

สลาก ธกส ในรูปแบบปกติ 3 ปี

สลาก ธกส ในรูปแบบปกติ 3 ปี หรือ สลากออมทรัพย์ทวีสินเกษตรมั่นคง 3 เป็น หวยธกส ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะถือเป็นสลากที่ประชาชนปกติโดยทั่วไปและหน่วยงานอื่น ๆ นิยมซื้อเก็บไว้ทั้งในเรื่องของการออมเงินและลุ้นเงินรางวัลสลากออมทรัพย์ทวีสินเกษตรมั่นคงมีอายุนานถึง 3 ปี

จึงทำให้ผู้คนสามารถที่จะลุ้นเงินรางวัลมากถึง 36 งวด ในขณะที่หากใครที่ถือครอบครองสลากจนครบ 3 ปี ตามกำหนด ก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่มากถึง 3 บาทต่อหน่วย พร้อมกันนี้ยังมีเงินรางวัลจากการลุ้นสลากในแต่ละงวดอีกมากมาย สำหรับใครที่มีเงินเย็นหรือเงินพร้อมที่จะลงทุนและไม่ต้องการความเสี่ยงสูง สามารถที่จะเลือกซื้อสลาก ธกส เก็บไว้ได้อย่างน้อยก็ได้เงินจากดอกเบี้ยถึงหน่วยละ 3 บาทเลยทีเดียว

หากจะถามว่าสลากออมทรัพย์ของ ธกส นั้นเหมาะสมที่จะลงทุนหรือไม่ คงต้องบอกว่าถ้าคุณมีเงินลงทุนที่มากพอและเงินเย็นจริง ภายใน 3 ปี แล้วได้ลุ้นเงินรางวัลมูลค่าสิบล้านบาทมากถึง 36 งวด ก็น่าเสี่ยงด้วยเหมือนกัน เพราะเป็นการถูกรางวัลในแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะครบกำหนด 3 ปี พอครบกำหนดนออกจากจะได้เงินต้นคืนทุกบาททุกสตางค์แล้ว ยังได้รับดอกเบี้นที่สูงถึงหน่วยละ 3บาทเลยทีเดียว

Tags